సూచిక

27, డిసెంబర్ 2021, సోమవారం

విద్యాభాసారంభంలో చెప్పవలసిన శ్లోకం

 

సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి

విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదాకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి